V.I.S.U.S. - Vienna International School of Ultra Sonography

XI. ročník - Kaštieľ Lučivná 06.11. - 08.11. 2020

Podujatie sa vzhľadom na opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 prekladá na jar 2021.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie nemocnice Poprad a.s. v spolupráci so zahraničnými kolegami z Českej republiky organizujú X. ročník VISUS kurzu na Slovensku. Kurz je určený pre gynekológov - sonografistov, ktorí chcú naplno využiť potenciál svojho USG prístroja.

VISUS kurz je preto koncipovaný tak, aby po teoretických prednáškach nasledovali praktické ukážky na pacientkach a následne individuálna práca účastníkov kurzu na USG prístrojoch. Účastníci budú rozdelení do  niekoľkých pracovných skupín, kde každý člen skupiny absolvuje prácu na USG prístroji pod dohľadom ultrazvukového špecialistu vo fetálnej medicíne.

Súčasťou výuky sú aj prednášky ako si správne nastaviť USG prístroj pri 2D zobrazení, ale aj pri 3D a 4D zobrazení.

Prednášajúci na kurze: