VISUS kurz 2024 - odborný program

Piatok - 18.10.2024
8:00 Registrácia
8:45 Privítanie / úvod
(prof. Calda) 15 min.
9:00 Základy techniky zobrazovacích metód, bezpečnosť ultrazvuku, základy 2D/3D/4D
(MUDr. Horniak, prof. Calda) 45 min.
9:45 Ultrazvukové vyšetrenie v I. trimestri
(prof. Calda) 45 min.
10:30 Prestávka
10:45 Ultrazvukové vyšetrenie v 20.-22. týždni tehotenstva
(MUDr. Miroslav Břešťák) 45 min.
11:30 Základy fetálnej echokardiografie
(MUDr. Viktor Tomek) 45 min.
12:15 Prestávka na obed
13:15 Skríning v I. trimestri
Ako postupovať - (live prenos)
(prof. Calda, MUDr. Břešťák) 45 min.
13:15 1x tehotná 1. trimester
14:00 Skríning v II. trimestri
Ako postupovať - (live prenos)
(MUDr. Břešťák, prof. Calda) 45 min.
14:00 1x tehotná 2. trimester
14:45 Prestávka
15:00 Fetálna echokardiografia
Ako postupovať - (live scanning)
(MUDr. Tomek, prof. Calda) 30 min.
15:00 1x tehotná 2. trimester
15:30 Dopplerovské vyšetrenie
Ako postupovať - (live scanning)
(prof. Calda, MUDr. Břešťák) 30 min.
15:30 1x tehotná 2. trimester
16:00 Prestávka
16:15 Praktická výuka na pacientkach
5 skupín bude mať k dispozícii 15 pacientiek, každá bude 30 min.

16:15-16:45 5x tehotná 1. trimester
16:55-17:25 5x tehotná 1. trimester
17:35-18:05 5x tehotná 2. trimester
18:15 Koniec programu
19:00 Slávnostná večera

 

Sobota - 19.10.2024
9:00 Využitie AI v 3D a 4D zobrazení (pôrodníctvo a gynekológia), tipy a triky
(Prof. Calda, MUDr. Horniak), 45 min.
9:45 Praktická výuka na pacientkach
1 skupina bude mať k dispozícii 5 pacientiek, každá bude 30 min.

09:45 - 10:15 5x tehotná 2. trimester
10:30 Prestávka
11:00 Praktická výuka na pacientkach
1 skupina bude mať k dispozícii 5 pacientiek, každá bude 30 min.

11:00 - 11:30 5x tehotná 2. trimester
11:40 - 12:10 5x tehotná 2. trimester
12:30 Prestávka na obed
13:30 Praktická výuka na pacientkach
5 skupín bude mať k dispozícii 15 pacientiek, každá bude 30 min.

13:30 - 14:00 5x tehotná 2. trimester
14:10 - 14:40 5x tehotná 2. trimester
14:50 - 15:20 5x tehotná 2. trimester
15:30 Zhrnutie praktickej časti kurzu a test
16:30 Voľná diskusia a odovzdanie certifikátov
17:00 Koniec programu
19:00 Slávnostná večera

 

Nedeľa – 20.10.2024 (USG Blok)
9:00 Ako nastaviť optimálny 2D obraz, CFM a PW Doppler   
(MUDr. Ivo Horniak, Drahomír Chochol MBA) 45 min.
9:45 Praktická výuka na USG prístrojoch
10:30 Ako získať kvalitné objemové dáta pri 3D USG
(MUDr. Ivo Horniak, Drahomír Chochol MBA) 30 min.
11:00 Prestávka
11:15 Nástroje na spracovanie a úpravu 3D - 4D USG dát
 (MUDr. Ivo Horniak, Drahomír Chochol MBA) 45 min.
12:00 Praktická výuka na USG prístrojoch
12:30 Záručný a pozáručný servis na USG prístroje, servisné prehliadky
12:45 Diskusia a oficiálne uzavretie kurzu
13:00 Slávnostný obed