V.I.S.U.S. - Vienna International School of Ultra Sonography

XII. ročník - Kaštieľ Lučivná 20.10. - 22.10. 2023

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad a.s. v spolupráci so zahraničnými kolegami z Českej republiky organizujú XI. ročník VISUS kurzu na Slovensku. Kurz je určený pre gynekológov - sonografistov, ktorí chcú naplno využiť potenciál svojho USG prístroja.

VISUS kurz je preto koncipovaný tak, aby po teoretických prednáškach nasledovali praktické ukážky na pacientkach a následne individuálna práca účastníkov kurzu na USG prístrojoch. Účastníci budú rozdelení do  niekoľkých pracovných skupín, kde každý člen skupiny absolvuje prácu na USG prístroji pod dohľadom ultrazvukového špecialistu vo fetálnej medicíne.

Súčasťou výuky sú aj prednášky, ako si správne nastaviť USG prístroj pri 2D zobrazení, ale aj pri 3D a 4D zobrazení.

Prednášajúci na kurze: